De ce ADAPT?

Conform unui studiu recent 90% dintre antreprenorii români consideră dificil sau foarte dificil accesul la finanțare al antreprenorilor tineri (sub 40 de ani). Pe de alta parte, este perceptibilă o îmbunătățire a programelor de mentorat și a educației antreprenoriale, inclusiv a celei financiare. În acest context ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC – ADAPT încearcă prin activitățile sale să vină in sprijinul tinerilor interesați să îşi dezvolte noi abilităţi şi competenţe prin implementarea de programe moderne de formare profesională VET , consultanta si activităţi de coaching/mentoring.Colin Powell


Nu exista nici un secret al succesului.
Este rezultatul pregatirii continue, muncii asidue si al invataturilor din esecuri.

Munca noastra este rezultatul direct al capacitatilor noastre.


Citeste mai mult

Ce face ADAPT?

- Activităţi de dezvoltare a tinerilor antreprenori prin consultanţă antreprenorială, formare profesională, transfer tehnologic şi facilitarea colaborărilor şi parteneriatelor; - Activităţi pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv consiliere/consultanţă antreprenorială; - Informare, consiliere, orientare profesională individuală și de grup; - Activităţi de informare, consiliere și mediere a muncii; - Activităţi de promovare a voluntariatului; - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; - Diagnoza socială, formularea, evaluarea şi optimizarea politicilor guvernamentale; - Promovarea accesului la informaţii, transparenţei decizionale şi încurajarea participării civice; - Promovarea dezvoltării economiei locale, dezvoltare rurală şi a economie sociale, inclusiv a întreprinderilor sociale, prin acţiuni şi proiecte, campanii de advocacy şi lobby; - Dezvoltarea de proiecte pentru înlesnirea accesului persoanelor apartenente grupurilor vulnerabile - Organizează şi derulează evenimente şi programe pentru promovarea Societăţii Informaţionale şi Societăţii Cunoaşterii; - Efectuează activităţi de transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare, studii şi elaborează strategii, construieşte baze de date, sistematizează informaţiile şi asigură accesul tinerilor antreprenori, membrii acesteia;

Valorile si Obiectivele ADAPT

Obiectiv 1

Promovarea şi sprijinirea activităţii antreprenoriale, a pregătirii profesionale, formării continue VET, şi a transferului de inovaţie cu prioritate pentru tineri;

Obiectiv 2

Promovarea politicilor de dezvoltare în România, la nivel naţional şi internaţional sub egida Uniunii Europene şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite;

Obiectiv 3

Colaborarea cu structurile administraţiei publice centrale şi locale, cu structuri similare din ţară şi străinătate în vederea promovării dezvoltării economice si a transferului tehnologic în România

Obiectiv 4

Organizează şi acordă asistenţă/mentoring pentru tinerii antreprenori şi sprijină colaborarea între ei;

Valori ale ADAPT

1 Angajamentul cetățenilor: participarea la luarea deciziilor și implicarea în comunitate, voluntariat, încurajând valorile democratice (promoveaza și protejaeaza drepturile omului, statul de drept și reforma justiției, buna guvernare, transparența și anti-corupția etc.);
2 justiție socială: dezvoltarea comunității inter-etnic rural și combaterea inegalităților sociale, a sărăciei, excluderea grupurilor marginalizate, cum ar fi romii, precum și de promovare a egalității de gen și combaterea violenței în bază de gen;
3 Dezvoltarea durabilă, inclusiv a biodiversității și de protecție a mediului, ecoturism, cresterea gradului de constientizare, educatie, participarea publicului la protectia mediului;
4 Bunăstarea și serviciile de bază pentru grupurile cele mai vulnerabile din societate, cum ar fi copiii și tineri în situații de risc, persoane cu handicap, populația romă și victime ale violenței în familie;
5 Dezvoltarea capacitatii prin support, coaliții și rețele de ONG-uri la nivel regional și național, contribuind la un mediu favorabil pentru ONG-uri și consolidarea reprezentării sectorului.
6 Parteneriat bilateral prin finanțarea activităților bilaterale ce vizează creșterea cooperării între ONG-uri din România și din țările vecine, pentru a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă a acțiunilor rezultate. Fondurile bilaterale vor fi utilizate pentru a sprijini căutarea de parteneri pentru proiecte de parteneriat, know-how, crearea de rețele și schimbul între promotorii de proiecte și entități în alte state

Citeste mai mult

Esti interesat?
Nu ezita sa ne contactezi !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow